Baner 3
Szukaj

Wybierz rodzaj pracy:

Logowie
login:

haslo:

 
Licznik odwiedzin

U

Liczba zarejestrowanych placówek: 5

Liczba zarejestrowanych wolontariuszy: 341

Strona startowa

 

 
 
Projekt „Włącznik - uruchomić wolontariat” jest projektem skierowanym do młodzieży w wieku 12-18 lat (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Jego głównym celem jest aktywizacja młodych ludzi w środowiskach wiejskich poprzez realizację mikro projektów młodzieżowych na rzecz społeczności lokalnych i rozwój wolontariatu na terenie gminy Ciężkowice.
Chcemy osiągnąć powyższy cel tworząc Centrum Wolontariatu - Ciężkowice (CWC), którego zadaniem byłaby promocja wolontariatu, pośrednictwo w pracy wolontarystycznej, zbieranie zapotrzebowania na taką pracę od organizacji zlokalizowanych na terenie gminy oraz budowanie zespołów wolontariuszy-animatorów. CWC zrekrutuje i przeszkoli 5 grup wolontariuszy-animatorów lokalnych (każda grupa po 5 osób, łącznie 25 osób), które zrealizują przedsięwzięcia – mini projekty, dotyczące ważnych kwestii środowiska lokalnego. Grupy będą działać na terenie gminy i współtworzyć jeden zespół wzajemnie się wspierający lecz działający w różnych miejscowościach na rzecz różnych grup mieszkańców. Inicjatywy podejmowane przez wolontariuszy będą odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych. W tym celu zostaną oni wyposażeni w umiejętności niezbędne do skutecznego działania projektowego (umiejętność przeprowadzania diagnozy społecznej, dookreślania problemu, realizacji działań projektowych, sporządzania dokumentacji działań), otrzymają również wsparcie tutora służącego pomocą w planowaniu działań i ewaluującego ich postępy. Efektem pracy grup wolontariuszy będą mini projekty angażujące różne grupy mieszkańców gminy i odpowiadające na palące problemy i potrzeby mieszkańców. Cały zespół wolontariuszy będzie się regularnie spotykał na wspólnych naradach, by omawiać trudności w realizacji poszczególnych zadań i sposoby ich przezwyciężenia.

 

 
CMS Tractable by Marketing Studio